Logowanie User

Zasady dopuszczalnego użytkowania

Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2019r.

W tym oświadczeniu przedstawiamy kilka zasad („Zasady dopuszczalnego użytkowania”) dotyczących sposobu, w jaki jest dopuszczalne oraz niedopuszczalne korzystanie z naszych usług. Zasady dotyczą wszystkich usług Cheepro („Usługi”) i wszystkich użytkowników, niezależnie od ich pakietów (Pakiet Abonamentowy i Pakiet Spersonalizowany). Zasady te stanowią część naszych szerszych warunków świadczenia usług. Jeśli jest tutaj niezdefiniowany termin, ma on taką samą definicję, jak w warunkach świadczenia usług, mających zastosowanie do Usług („Warunki”).

OGÓLNE ZASADY

1.    Obowiązkiem Użytkownika jest:

a.    Dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do nieautoryzowanego dostępu do Usług lub korzystania z nich, w tym poprzez posiadanie silnego hasła;

b.   Zachować poufność haseł i innych danych logowania do Usług;

c.    Monitorować i kontrolować całą aktywność prowadzoną za pośrednictwem konta Cheepro;

d.   Powiadomić nas bezzwłocznie, jeśli podejrzewa lub jest pewien jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa swojego (lub któregokolwiek z Upoważnionych Użytkowników) konta, w tym utraty, kradzieży lub nieuprawnionego ujawnienia czy wykorzystania nazwy użytkownika, hasła lub konta;

2.    Użytkownikowi zakazuje się:

a.    Udostępniać Usługi osobom innym niż Autoryzowanym Użytkownikom;

b.   Zezwalać więcej niż jednemu Autoryzowanemu Użytkownikowi na korzystanie z jednego logowania do Usług lub korzystanie z Usług w ilości przekraczającej ilości lub limity określone w planie Usług;

c.    Sprzedawać, handlować lub w inny sposób przekazywać Usługi innym podmiotom;

d.   Przesyłać lub udostępniać Treści Klienta, których nie jest się właścicielem lub w inny sposób masz prawo je udostępnić;

e.    Korzystać z Usług do przechowywania lub przesyłania jakichkolwiek Treści, w tym Treści Klienta, które mogą naruszać, zniesławiać, grozić, szkodzić, być niezgodne z prawem lub w inny sposób niedozwolone, w tym treści, które mogą naruszać własność intelektualną, prywatność lub prawa do wizerunku i inne obowiązujące przepisy prawa, lub którykolwiek z Warunków świadczenia usług Sieci Społecznościowej;

f.     Korzystać z Usług, w celu wysyłania spamu lub innych niechcianych wiadomości z naruszeniem obowiązujących przepisów;

g.   Przesyłać do Usług lub przesyłać z nich dowolną treść, która zawiera lub przekierowuje do wirusa, konia trojańskiego, robaka lub innego elementu natury destruktywnej;

h.   Dokonywać prób odtworzenia kodu źródłowego, dekompilacji, hakowania, wyłączenia, ingerencji, demontowania, modyfikacji, powielania, tłumaczenia lub zakłócania funkcji, funkcjonalności, integralności lub wydajności Usług lub Sieci Społecznościowych (w tym wszelkich mechanizmów stosowanych do ograniczania lub kontrolowania funkcjonalności Usług lub Sieci Społecznościowych) lub dowolnych danych osób trzecich (innymi słowy, kogoś innego niż Użytkownik, Upoważniony Użytkownik lub Cheepro) zawartych w Sieciach Społecznościowych (za wyjątkiem przypadków, w których takie ograniczenie jest zabronione na mocy obowiązującego prawa);

i.     Dokonywać prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług, Sieci Społecznościowych, powiązanych systemów lub sieci, lub do pokonania, uniknięcia, obejścia, usunięcia, dezaktywacji lub w inny sposób złamania jakichkolwiek mechanizmów ochrony oprogramowania lub mechanizmów monitorowania Usług lub Sieci Społecznościowych;

j.     Pozyskiwać dostęp do Usług w celu zbudowania podobnego lub konkurencyjnego produktu lub usługi lub skopiowania jakichkolwiek pomysłów, funkcji, cech lub grafiki Usług lub Sieci Społecznościowych;

k.    Brać udział w niewłaściwych praktykach, które obniżają wydajność Usług (lub dowolnej części Usług) dla Użytkownika lub któregokolwiek z naszych klientów

l.     Korzystać z Usług w celu redystrybucji, syndykalizacji lub nieuczciwych działań; lub

m.  Zezwalać lub namawiać dowolną osobę trzecią do wykonania dowolnej praktyki z powyższych.

DODATKOWE ZASADY NAŁOŻONE PRZEZ SIECI SPOŁECZNE

3.    Jeśli Użytkownik jest podmiotem sektora publicznego, nie może korzystać z Usług w celu uzyskiwania dostępu do treści z Twittera lub wykorzystywania ich do celów nadzoru.

4.    Jeśli Użytkownik jest podmiotem sektora publicznego, którego podstawową funkcją jest prowadzenie wywiadu/gromadzenia danych wywiadowczych, nie może używać Usług do uzyskiwania dostępu do treści z Twittera ani korzystania z nich.

5.    Nie wolno korzystać z Usług w celu uzyskiwania dostępu do treści z Twittera lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek dyskryminujących celów niezgodnych z prawem lub profilowania w oparciu o wrażliwe kategorie informacji zabronione przez obowiązujące prawo.

DODATKOWE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE, JEŻELI UŻYTKOWNIK UŻYWA USŁUG W CELACH KONKURSOWYCH LUB W INNY SPOSÓB ZWRACA SIĘ DO OSÓB, ABY UZYSKAĆ TREŚCI POPRZEZ USŁUGI („Przesłane Treści”)

6.    Użytkownikowi zakazuje się:

a. Żądać, aby każdy uczestnik przekazał osobiste informacje medyczne, dane ubezpieczenia społecznego, dane karty płatniczej, informacje finansowe lub inne poufne informacje;

b. Żądać Przesłanych Treści, które naruszałyby wszelkie obowiązujące przepisy, zasady lub regulacje; lub

c. Nawiązywać do Cheepro lub używać naszej nazwy, znaków towarowych lub nazw handlowych w związku z żądaniem Przesłanych Treści.

SPRZECZNOŚCI

7.    W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między niniejszymi Zasadami Dopuszczalnego Użytkowania a Warunkami, rozstrzygające są postanowienia zawarte w Warunkach.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej

Akceptuję